Matumaini Katanga

vzw Matumaini Katanga

Hoop voor de toekomst!

11.11.11 changemaker Mireille Numbi

Mireille Numbi Als verant­woor­delijke infor­mele eco­nomie bij de CSC vak­bond in Lubumbashi, Congo organiseert Mireille Numbi marktvrouwen, vis- en kippenverkoopsters, taxi-motto bestuurders,… Ze komt op voor hun belangen en vecht corrupte praktijken tegen deze groep vrouwen aan.

Vrouwen actief in de informele economie worden vaak geconfronteerd met allerlei corrupte praktijken. De kwetsbare marktvrouwen worden afgedreigd en er worden hen regelmatig boetes aangesmeerd. Om deze wanpraktijken tegen te gaan richtte Mireille samen met deze vrouwen “Femmes Solidaires” op. Een vereniging die dient als onderlinge bijstandskas bij ziekte, overlijden en rechtshulp.

Mireille zelf kreeg de kans om een opleiding te volgen aan de Ecole Sociale Lubumbashi, een project van ACV/CSC met Aalmoezeniers van de Arbeid. In die opleiding kreeg ze de noodzakelijke juridische en communicatieve scholing om de informele werkkrachten te verdedigen. Zo verdedigde Mireille reeds een taxi-motto bestuurder in een rechtzaak. De jongen was ten onrechte beschuldigd voor zijn rol in gewelddadige rellen. En met succes. Dankzij Mireille werd de jongen vrijgesproken.

Ik begreep toen dat ik een leider ben, in staat om te spreken en een probleem of claim te presenteren. Ik weet nu dat ik iets kan bereiken in de arbeidswereld.
Mireille Numbi

Samen met de vrouwen richtte Mireille eveneens Fondation Mira d’Or op, een vormingscentrum voor de bestrijding van armoede en werkloosheid. Hier organiseert ze cursussen over familieplanning en voorziet ze een groot aanbod aan opleidingen. Met deze opleidingen, variërend van informatica tot schoonheidsverzorging, hoopt Mireille de vrouwen een beter beroep, beter inkomen en betere toekomst te kunnen bezorgen.

Ondersteuning voor de Aalmoezeniers

Sinds 9 september 2011 ondersteunen wij de sociale projecten van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Katanga met coördinatie, opvolging en begeleiding teneinde de duurzaamheid te garanderen. Onze administratief-juridische structuur stelt ons in staat stelt om projecten te laten financieren door derden en overheden. “Matumaini” is Swahili voor “hoop”.

Bestuur en verslagen

Recente activiteiten

Meer activiteiten laden Archief

De wereld van de arbeid humaniseren

De Aalmoezeniers van de Arbeid zijn een kleine religieuze congregatie opgericht in 1984 ten gevolge van de pauselijke encycliek Rerum Novarum van 1891. De Aalmoezeniers brachten de sociale leer van de Kerk in de praktijk door technisch en beroepsonderwijs in te richten en pastoraal werk in de arbeiderswijken en organisaties van de christelijke arbeidersbeweging te verwezelijken. Hun motto: de wereld van de arbeid humaniseren!

In 1947 werden de Aalmoezeniers uitgenodigd om zich in Katanga in het toenmalige Belgisch Congo te vestigen. Vandaag zijn de ongeveer 40 religieuzen en hun enkele honderden medewerkers actief op zeven plaatsen in de Democratische Republiek Congo.

Schenken

Voor het afleveren van fiscale attesten doen wij beroep op vzw Solidariteit om Leven (Lommel). SOL verbindt zich ertoe om alle giften die zij ontvangt voor de vzw Matumaini Katanga door te storten aan de projecten in Katanga en ons maandelijks een overzicht van de ontvangen giften te bezorgen.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.