Matumaini Katanga

Congoweek in het college: "Komen Eten"

Al enkele jaren proberen we de Congowerking van de Aalmoezeniers van de Arbeid een duidelijke plaats te geven op school. We willen het brede thema Congo en de noden ginds graag integreren in verschillende lessen en in verschillende activiteiten. Zo ontstond het idee van een Congoweek.

We willen op deze manier onze eigen leerlingen informeren en hen, in de lijn van ons opvoedingsproject, engagement en betrokkenheid met anderen meegeven. Tijdens de Congoweek kregen ze zelf de kans om eens te proeven van het Congolese leven én de Congolese keuken. Enerzijds gebeurde dit door Congo vanuit de verschillende vakken te belichten, anderzijds door hen een Afrikaanse maaltijd aan te bieden. In de muziekles organiseerden we ook djembéworkshops en in de LO-les was er Afrikaanse dans. In de lessen PO werkte men aan Afrikaanse maskers en in de godsdienstlessen hielden we een bezinningsmoment rond hoop.

Natuurlijk willen we ook wat centen verzamelen voor het goede doel. We hopen in elk geval zoveel mogelijk maaltijden voor kinderen in Congo bij elkaar te sparen en de scholen ginds financieel te ondersteunen. Voor de Congolese maaltijd vragen we een bescheiden bijdrage op vrijwillige basis. Onze zesdejaars boden tijdens alle pauzes zelfgebakken cake aan (€1) en brachten zo een recordbedrag van 1503 euro bij elkaar. Met dank aan de bakkers en de snoepers!

De noden in Congo zijn gigantisch… en daarom vragen we voor kleine, concrete projecten uw steun. Met 20 euro per jaar help je een Congolees kind lezen, schrijven en rekenen en bezorg je het elke dag op school een maniokmaaltijd…

Bekijk ook het verslag en de fotos op de website van het Sint-Janscollege.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.