Matumaini Katanga

Driekoningen zingen voor het goede doel

Vandaag, 6 januari 2013, gingen de vormelingen van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde sterzingen voor het goede doel in hun respectievelijke parochies en/of dorpen. Er werd door de 35 enthousiaste meisjes en jongens (8 groepjes) voor maar liefst 901,55 euro bij elkaar gezongen!

Dit jaar steunen we het project in Congo van de paters van de Aalmoezeniers van de Arbeid van Meldert: al meer dan 60 jaar zijn deze mensen actief in de streek van Lubumbashi, waar 80% van de inwoners het moet stellen met amper 20 eurocent per dag. De paters leren de Congolezen voor zichzelf te zorgen en dit kan het best via onderwijs, zoals bijvoorbeeld met de bouw en organisatie van de lagere school (600 leerlingen) in Kimbeimbe door de paters. Met elke 20 euro die we bij elkaar zongen, kan één kind gedurende één jaar school lopen. In dit geval kunnen dus 45 kinderen een jaar naar school.

Leest ook het persbericht.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.