Matumaini Katanga

Tweejaarlijkse wijnbenefiet in het Sint-Janscollege

Deze benefiet wordt georganiseerd door de Wijncommanderij van Hoegaarden in samenwerking met en op locatie van het Sint-Janscollege. Ook deze keer was de benefiet een groot succes met veel proevers en kooplustigen die bereid waren wat extra te betalen voor het goede doel. Zo bracht de wijncommanderie 8000 EUR bij elkaar, waarmee het onderwijs in Kimbeimbe en Kandulwe wordt gesteund. Meer hierover op de website van het Sint-Janscollege.

Complexe scolaire catholique Saint Marcel in Kandulwe

Kandulwe is een klein dorp op 12 km van Kimbeimbe en op 20 km van Lubumbashi. Sommige inwoners van Kandulwe werken in de mijn van Kinsevere, op 30 km van Kandulwe, maar de meesten leven van overlevingslandbouw en de productie van houtskool. Dat zijn activiteiten die weinig opbrengen. Regelmatig schoolgeld betalen is dus niet vanzelfsprekend, vooral niet vanaf januari of februari wanneer de voorraden bijna uitgeput zijn en er nog tot juni moet gewacht worden op de nieuwe oogst.

De weg naar Kinsevere wordt geasfalteerd en langsheen die weg komen er grote boerderijen. Men mag dus verwachten dat de bevolking in het gebied zal toenemen. Nu reeds komen kinderen uit dorpen tot 8 km ver naar de lagere school in Kandulwe.

Tot 1994 was er een kleine lagere school met één leerkracht. Toen die in 1994 stierf, bleef de school vijf jaar lang gesloten. Ouders met geld stuurden hun kinderen naar Kawama of naar Lubumbashi, andere kinderen bleven analfabeet.

In 1998 vestigden de Aalmoezeniers van de Arbeid zich in Kimbeimbe. Ze werden er eigenaar van Bumaki, een domein van ongeveer 85 ha met vandaag o.a. een noviciaat, een bezinningscentrum, vijvers voor het kweken van vis, landbouwgronden, een restaurant en een voetbalveld in aanleg. In Kimbeimbe zelf beheren de Aalmoezeniers een scholencomplex (kleuter, lager en sinds september 2011 ook een secundaire school) en een gezondheidscentrum.

Vanaf juni 1999 kregen de Aalmoezeniers de zorg voor de parochie van Kandulwe en kort daarna werd gedacht aan een nieuwe start voor de lagere school. In september 1999 werd opnieuw begonnen met 1 leerkracht, 1 klaslokaal en 54 leerlingen. Alles wat sindsdien gerealiseerd werd, berust op samenwerking tussen de ouders, de leerkrachten en de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.