Matumaini Katanga

Statutaire Algemene Vergadering van Matumaini Katanga

Op zondag 4 december vond de statutaire algemene vergadering van de vzw Matumaini plaats in het Sint-Janscollege te Meldert. Daar werd ook de tweejaarlijkse Wijnbeurs georganiseerd. De opbrengst van die wijnbeurs gaat trouwens naar de projecten van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Katanga.

Op de agenda van die vergadering stond toch nog de formele goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag. Emiel Vervliet en Kris Van Elsen gaven een uiteenzetting en een actuele stand van zaken in de verschillende projecten van de Aalmoezeniers aan de hand van de volgende presentatie met foto’s.

Gerelateerde activiteiten

Schenken

Voor fiscale attesten stort uw gift op bankrekeningnummer BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW met als mededeling : “500”.

Details voor de overschrijving

Rekeningnummer

BE11 7350 1646 6948

Naam

Solidariteit om Leven vzw

BIC/SWIFT

KREDBEBB

Adres

Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

Mededeling

500

Fiscale informatie

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet de gift minstens 40 EUR per jaar bedragen. Dit bedrag kan in één keer of in verschillende keren gestort worden (bijvoorbeeld via een permanente opdracht van 3,50 EUR per maand).

De stortingen moeten SOL bereiken vóór 25 december van het lopende jaar, anders wordt het attest afgeleverd voor het volgende jaar.

Asante sana Bedankt.